Wskaźniki

Wskaźniki:

- CR (Conversion Rate)

Jeden z podstawowych wskaźników mierzacych skuteczność akcji marketingowej. Odzwierciedla procent osób, które podjęły oczekiwane od nich działanie (np. zrobiły zakup w sklepie internetowym lub dokonały subskrypcji newslettera na danym serwisie).

Jest to wyrażony procentowo stosunek liczby wykonanych akcji przez internautę do liczby sytuacji, w jakich potencjalnie mogą być zrealizowane. Liczymy go dzieląc liczbę osób, które podjęły pożądane działanie przez liczbę osób, do których akcja marketingowa była w danym okresie czasu skierowana.

Dla przykladu, jeśli 4000 osób klika link sponsorowany i dzięki temu znajduje się na stronie docelowej sklepu, a z tej grupy 100 osób dokona zakupu w sklepie, to CR dla sklepu obliczymy nastepująco:

CR = ilość sprzedaży/kliknięcia linku sponsorowanego x 100%
czyli
CR = 100 / 4000 x 100% = 2,5%

przykład i definicja zaciągnięta ze strony http://www.hrk.pl/pl/home/slowniki/slownik_pr/CR_%28Conversion_Rate%29.aspx

- eCPM lub RPM

Efektywny koszt tysiąca wyświetleń lub inaczej przychód z tysiąca wyświetleń - zarobki wydawcy za każde 1000 wyświetleń. Różnie nazywany wskaźnik liczący dokładnie to samo.
Aby obliczyć tę wartość, podziel swoje szacunkowe zarobki przez liczbę uzyskanych wyświetleń stron i pomnóż wynik przez 1000.

Wzór:
eCPM lub RPM = (zarobki / liczba uzyskanych wyświetleń stron) * 1000