CPS – Cost Per Sale

CPS – Cost Per Sale – wynagrodzenie procentowe zależne od wartości koszyka.

Przykład:
Stawka CPS wynosi 10%, użytkownicy z naszej strony złożyli dwa zamówienia, jedno za 15 zł a drugie za 150 zł.
Nasze wynagrodzenie wynosi 15 x 0,1 + 150 x 0,1 = 16,50 zł

Z pojęciem CPS, wiąże się też pojęcie walidacji, czyli sprawdzenia poprawności zamówienia.