CPL – Cost Per Lead

CPL – Cost Per Lead – cena jaką płaci reklamodawca za poprawne wypełnienie formularza kontaktowego. 

Są różne stawki za leady, w zależności od np. złożoności formularza rejestracyjnego. 
Krótki lead to np. imię i adres email.
Długi lead to np. dane osobowe i kontaktowe (mail, telefon, adres) numer PESEL, numer dowodu osobistego, a nawet numer konta bankowego, czy informacje o zaciągniętych zobowiązaniach finansowych.

Z pojęciem CPL wiąże się też pojęcie walidacji, czyli sprawdzenia poprawności leada.