Poniżej prezentujemy słownik afilianta zawierający zestawienie terminów, jakie często usłyszymy zgłębiając świat kampanii efektywnościowych. W opracowaniu korzystamy z definicji zawartych w różnych sieci afiliacyjnych, strony IAB, czasem Wikipedii.

CPA – Cost Per Action

CPA – Cost Per Action – czyli cena jaką płaci reklamodawca za wykonanie określonej akcji przez użytkownika, np. wypełnienie formularza, zakup produktów,  kliknięcie w baner.

CPC – Cost Per Click

CPC – Cost Per Click – czyli cena jaką płaci reklamodawca (a właściwie sieć afiliacyjna) wydawcy za jedno kliknięcie pochodzące z jego witryny.
Najczęściej cena za unikalne kliknięcie, tzn. jeśli użytkownik kliknie 3 razy zostanie policzony tylko raz.

Uwaga!
Dobre sieci afiliacyjne sprawdzają nie tylko cookiesy, ale też numer IP, z których dokonywane są kliki. Więc jeśli masz 100 wyświetleń banera i 100 kliknięć, raczej zostaną Ci te kliki skasowane.

CPL – Cost Per Lead

CPL – Cost Per Lead – cena jaką płaci reklamodawca za poprawne wypełnienie formularza kontaktowego. 

Są różne stawki za leady, w zależności od np. złożoności formularza rejestracyjnego. 
Krótki lead to np. imię i adres email.
Długi lead to np. dane osobowe i kontaktowe (mail, telefon, adres) numer PESEL, numer dowodu osobistego, a nawet numer konta bankowego, czy informacje o zaciągniętych zobowiązaniach finansowych.

Z pojęciem CPL wiąże się też pojęcie walidacji, czyli sprawdzenia poprawności leada.

CPM – Cost Per Mille

CPM – Cost Per Mille – koszt tysiąca wyświetleń reklamy.
Co oznacza CPM = 2 zł?
Za 1000 wyświetleń reklamy otrzymamy 2 zł

Przykład:
witryna generuje 200 000 odsłon miesięcznie, CPM = 2 zł.
Ile reklamodawca musi zapłacić za te 200 000 odsłon?
200 000 * 2 / 1 000 = 400 zł

Uwaga - model rozliczenia praktycznie nie używany w afiliacji.

CPO – Cost Per Order

CPO – Cost Per Order – to stały koszt zamówienia, albo z drugiej strony patrząc, to wynagrodzenie jakie uzyskujemy za poprawnie wykonaną sprzedaż niezależnie od wartości zamówienia w koszyku.

Przykład:
stawka CPO wynosi 20 zł, użytkownicy z naszej strony złożyli dwa zamówienia, jedno za 15 zł a drugie za 150 zł.
Nasze wynagrodzenie wynosi 2 x 20 zł = 40 zł

Z pojęciem CPO, wiąże się też pojęcie walidacji, czyli sprawdzenia poprawności zamówienia.

CPS – Cost Per Sale

CPS – Cost Per Sale – wynagrodzenie procentowe zależne od wartości koszyka.

Przykład:
Stawka CPS wynosi 10%, użytkownicy z naszej strony złożyli dwa zamówienia, jedno za 15 zł a drugie za 150 zł.
Nasze wynagrodzenie wynosi 15 x 0,1 + 150 x 0,1 = 16,50 zł

Z pojęciem CPS, wiąże się też pojęcie walidacji, czyli sprawdzenia poprawności zamówienia.

CTR - Click Through Rate or Ratio

CTR - Click Through Rate or Ratio - wskaźnik wyrażający stosunek procentowy kliknięć do liczby wyświetleń reklamy.

Przykład
CTR = 1% oznacza, że na 100 wyświetleń reklamy przypada 1 kliknięcie

Sieć afiliacyjna

Sieć afiliacyjna - podmiot łączący reklamodawców z wydawcami za pomocą ustanawianych programów reklamowych. Sieć afiliacyjna zrzesza wydawców i reklamodawców w jednym miejscu i wspiera ich w działaniach. Udostępnia technologię pozwalającą na wyemitowanie kreacji reklamowych na stronach wydawców, a następnie zaraportowanie akcji będących podstawą do wypłacenia prowizji przez reklamodawców.

Zapoznaj się z naszych rankingiem sieci afiliacyjnych.

Walidacja, poprawność danych

Walidacja – inaczej sprawdzenie poprawności danych. Reklamodawca sprawdza leady, i zamówienia na kilka sposobów, np.
- czy dane w formularzu są prawdziwe, telefon prawidłowy i umożliwiający kontakt z klientem.
- czy klient nie zwrócił towaru – ma do tego ustawowe prawo, jeśli go zwrócił to prowizja za sprzedaż nie zostanie nam naliczona.
- sprawdzenie reguły last clik win - czyli sprawdzenie, czy klient pomimo kliknięcia w nasz baner, nie dokonał ostatecznie zamówienia poprzez inną witrynę.

Wskaźniki

Wskaźniki:

- CR (Conversion Rate)

Jeden z podstawowych wskaźników mierzacych skuteczność akcji marketingowej. Odzwierciedla procent osób, które podjęły oczekiwane od nich działanie (np. zrobiły zakup w sklepie internetowym lub dokonały subskrypcji newslettera na danym serwisie).

Jest to wyrażony procentowo stosunek liczby wykonanych akcji przez internautę do liczby sytuacji, w jakich potencjalnie mogą być zrealizowane. Liczymy go dzieląc liczbę osób, które podjęły pożądane działanie przez liczbę osób, do których akcja marketingowa była w danym okresie czasu skierowana.

Dla przykladu, jeśli 4000 osób klika link sponsorowany i dzięki temu znajduje się na stronie docelowej sklepu, a z tej grupy 100 osób dokona zakupu w sklepie, to CR dla sklepu obliczymy nastepująco:

CR = ilość sprzedaży/kliknięcia linku sponsorowanego x 100%
czyli
CR = 100 / 4000 x 100% = 2,5%

przykład i definicja zaciągnięta ze strony http://www.hrk.pl/pl/home/slowniki/slownik_pr/CR_%28Conversion_Rate%29.aspx

- eCPM lub RPM

Efektywny koszt tysiąca wyświetleń lub inaczej przychód z tysiąca wyświetleń - zarobki wydawcy za każde 1000 wyświetleń. Różnie nazywany wskaźnik liczący dokładnie to samo.
Aby obliczyć tę wartość, podziel swoje szacunkowe zarobki przez liczbę uzyskanych wyświetleń stron i pomnóż wynik przez 1000.

Wzór:
eCPM lub RPM = (zarobki / liczba uzyskanych wyświetleń stron) * 1000